Aartsengel Danie?l

Geboren 14 december 2013, 14.02 uur

B111In sommige teksten wordt gezegd dat Danie?l ongeveer halverwege de dertig en heel groot -ruim 1,95 meter- is, en heldere groene ogen en vlaskleurig golvend haar heeft. Over de oorsprong van Danie?l wordt niet gesproken, en dat zou te maken hebben met waar hij vandaan komt en hoe dat in zekere zin onbegrijpelijk is.

Danie?l helpt ons om een onderscheid te maken tussen wat

echt is en wat niet. Dit is een van zijn belangrijkste doelstellingen. Onze aandacht richten op onze dromen en

intenties zodat dit helpt om die dromen en intenties te

materialiseren op een heel actieve manier, zonder daarbij tijd te verliezen of energie te verspillen.

Danie?l brengt bovendien een communicatie die gemakkelijk stroomt en helpt zonder constrictie om moeilijkheden te overkomen waar geestdrift en snel denken leiden tot onoverzichtelijkheid. Zijn werk in helderheid van spreken en communicatie is bijzonder belangrijk voor de manier waarop mededogen en het ware voelen overgedragen kunnen worden. Als we de manier vinden om medeogen te hebben voor onszelf kan mededogen misschien overvloeien in de wereld. Danie?l gaat heel sterk over ons bijstaan en helpen om mededogen voor onszelf te hebben.

Danie?l kan ons helpen om op de juiste plaats te zijn, om gewoon onszelf te zijn en ons niet anders te gedragen, zodat we onszelf kunnen toelaten te zijn wie we zijn, zelfs als een situatie of omstandigheden heel belangrijk zijn voor ons.

Danie?l brengt een gevoel van echt gemak tot stand waar voordien bepaalde spanningen zaten, en hij kan helpen om die subtiele spanningen op te lossen. Een groot aantal verschillende probleemsituaties rond wettelijke of gerechtelijke kwesties vallen eveneens onder zijn bevoegdheid en zijn manier van zijn. Het is heel moeilijk om enkele van de doelstellingen van Danie?l te vertalen naar menselijke activiteiten omdat hij een Aartsengel is van de overdracht van liefde en al haar eigenschappen (wat grotendeels zijn domein is), en dat is voor menselijke wezens moeilijk te begrijpen.

Overal waar kwetsuren of moeilijkheden zijn geweest, bestaat de mogelijkheid om alles wat door deze moeilijkheden is veroorzaakt onder zijn gratie te brengen en onder zijn vaardigheid om voor vrede en welzijn te zorgen. Waar we onzeker over onze identiteit zijn geweest en waar die identiteit misplaatst of fout gebruikt werd, helpt Danie?l ons om onze identiteit te vinden in de diepten van ons wezen.

Waarheid en harmonie vallen ook onder Danie?ls eigenschappen. Hij helpt ons om omstandigheden correct te zien, om ze te zien in een helder licht zodat we in staat kunnen zijn om op de meest gepaste wijze te handelen. Hij brengt klaarheid bij bedrog en bij moeilijkheden in de communicatie, en hij brengt licht in verborgen manipulaties en zo ook in relaties, een belangrijk aspect van Danie?l.

?

Danie?l is een bewaker en een beschermer, en een groot deel van zijn rol bestaat in zekere zin uit het ondersteunen van al onze beschermengelen. De laatste tijd is hij grotendeels mee betrokken bij de supervisie van het tot stand brengen van tijdreizen tussen galaxiee?n, zodat de Aartsengelen tussen verschillende galaxiee?n, zelfs tussen scheppingen kunnen reizen.

Danie?l heeft een connectie met de Smaragd van het Hart, en een van zijn connecties wordt gezien als een deel van een groep Aartsengelen die ‘De Smaragd Aartsengelen’ worden genoemd, en die een holistische en vredige levensstijl in het mensenrijk inspireren, in harmonie met het wezen van de aarde en met de energiee?n van de aarde op dit punt in de tijd.

Danie?l heeft zijn energiee?n geschonken in deze fles en duidt daarmee een nieuwe reeks in de tijd aan. Zoals we weten is er een nieuwe tijdcyclus gestart, en dit is deels de reden waarom Danie?l op dit moment manifesteert in deze fles. Hij werd geroepen door Aartsengel Michae?l en andere Aartsengelen, waaronder Gabrie?l, om te helpen bij de overgang die de aarde en het menselijke collectief momenteel doormaken. We kunnen in het bijzonder aan hem denken in verband met de Smaragd van het Hart, de harmonie en de liefde die opgewekt worden tussen het rastersysteem van de aarde en ons eigen energiesysteem, en hoe dat een relatie is op een diep niveau van liefde. Er is een heel sterke verbinding tusssen Venus en Danie?l en de associatie met de hervormde krachten van de rebellie.

Als Danie?l voorkomt in een consultatie wijst dit er zeker op dat nauwe relaties, een huwelijk of partnerschap, ook zijn belangrijkste bezorgdheid zijn, helderheid in relaties.

In verband met het wezen op microkosmisch vlak manifesteert Danie?l ook als de mogelijkheid tot loslaten via de adem. Het inademen van hemelse liefde, mededogen, zorgzaamheid en warmte en het uitademen van pijn, angst en de kwetsuren en het verraad uit het verleden laten ons toe om een nieuw gevoel van klaarheid te vinden. Danie?l ondersteunt ons om een betere manier te vinden, om niet in een situatie te belanden waarin we niet merken dat de liefde die gemanifesteerd wordt de liefde is die we voelen, willen of verdienen. Danie?l is ook betrokken bij de inspiratie tot verandering, zowel in onszelf als in onze relaties in de wereld.

Mijn eerste gedachten,

In Licht en Liefde, zoals altijd,

Mike Booth

 

mike

Mike