Nieuws

Untitled Document
 

Past de kleur oranje bij ons koningshuis?

 
  koninkrijknederland  
 

Oranje is een kleur van passie, kracht en doorzettingsvermogen.

Veronika Quaedvlieg is aura-soma docent. Aan de hand van kleuren geeft zij mensen inzicht in hun karakter en talenten. Zij vertelt wat de kleur oranje vertelt.

 
  Een interview bij L1 Radio ter gelegenheid van Koningsdag, 27 april 2016.  
  deel 1:  
 

 
  deel 2:  
   
  veronika-L1  
 

Aartsengel RaguŽl

 B114 - Mid koraal/diep magenta

bottle114

Geboren om 11:11 GMT op 11 november 2015

De belangrijkste focus van B114 is menselijke relaties, de manier waarop we met elkaar omgaan. Er zijn zo weinig mensen die iemand anders gewoonweg kunnen laten zijn. Dit komt misschien doordat we onszelf niet vaak laten zijn, en dan wordt het moeilijk om geen verwachtingen te hebben van elkaar. In dit opzicht kunnen we op RaguŽl vertrouwen om een mediator te zijn, harmonie bevorderend of herstellend waar disharmonie geweest is.

In de Joodse traditie wordt naar RaguŽl verwezen als de Aartsengel van harmonie en billijkheid, gekend om ruzies of misverstanden te helen. RaguŽl bestuurt de relaties tussen engelen en mensen. Er wordt gezegd dat RaguŽl een Aartsengel is die toezicht houdt op het werk en het terrein van andere Aartsengelen.

Net zoals planten en dieren hebben ook onze relaties zorg, aandacht en voeding nodig. Onze liefde brengen in de kleine dingen vergroot de liefde in onze manier van omgaan met anderen.

Het gaat niet altijd over dezelfde mening of standpunten hebben als onze vriend. Het gaat om de mate waarin we kunnen luisteren als een vriend, en proberen iemand anders perspectief te begrijpen zoals dat van onszelf. Aartsengel RaguŽl brengt vergeving, vrede en kalmte onder de mensen en hij heelt misverstanden. RaguŽl kan ons helpen om tot een nieuw bewustzijn te komen in al onze relaties.

Hoe waardiger we onszelf vinden, hoe minder we een gemis voelen in onze relaties met anderen. Beide kanten van een situatie kunnen zien helpt om evenwicht te brengen in gelijk welke actie die volgt. RaguŽl heeft een sterke niet-oordelende eigenschap. Door de mogelijkheid tot niet-oordelend bewustzijn te omarmen wordt het gemakkelijker om niet over anderen te oordelen. Dit is de rescue van het koraal.

Soms kunnen we ons slecht behandeld of niet gerespecteerd voelen. Kunnen we ons dan voorstellen dat dit in ons begint, niet buiten ons? Door RaguŽl te gebruiken kunnen we komen tot een nieuw vertrouwen, een nieuw gevoel van waardigheid.

De 114 is ook net een doorgang tot loslaten in de zonnevlecht, zodat we zouden kunnen verdergaan op onze reis van individuatie (turquoise is de complementaire kleur van koraal). De 1 is onze fysieke rescue. Het helpt altijd integreren op het fysieke niveau en dat wordt door het aarden en het gronden van de 4 dubbel beklemtoond in RaguŽl.

Enkele dagen geleden, tijdens de Essentials Instructors opleiding in Japan, werd me heel duidelijk dat het de fysieke rescue van de 14 is. Dit zou echt een kans kunnen zijn om in verbinding te komen met de Ster, niet van boven of van buiten uit, maar de Ster worden die je bent.

De koraal rescue nodigt ons uit om voorbij het oordeel te gaan, en om de ware kern van ons wezen te voeden, zodat we in staat zijn om met vertrouwen een verbinding aan te gaan vanuit deze plek in onszelf. Naarmate we aspecten van onszelf realiseren wordt het misschien moeilijk om deze gewoonweg te observeren zonder er bevooroordeeld over te zijn. RaguŽl vraagt ons om elk moment het beste van onszelf te geven. Zorgzaam en vriendelijk voor onszelf zijn verbetert de kwaliteit in al onze relaties met anderen.

RaguŽl kan ons helpen om voorbij het vergelijken te gaan. Het is voor ons belangrijk om te weten dat we ons pad moeten eren. Op dezelfde manier is het ook belangrijk om het pad van anderen te eren. Ieder van ons kan een deel van de oplossing zijn door elkaar te eerbiedigen, en daarbij kan het helpen om het vergelijken achterwege te laten. Aquamarijn is de belangrijkste edelsteen-energie in RaguŽl, en deze assisteert ons om integer met onszelf te zijn en om de waarheid vanuit ons hart uit te spreken. Ze staat ons ook bij in ťťn lijn met de kernwaarden van onze ziel.

Het diep magenta herinnert ons altijd aan de manier waarop we zorg en warmte in de kleine dingen zouden kunnen brengen, in die dingen die we gewoonlijk automatisch of onbewust doen. Aartsengel RaguŽl probeert, hier in het bijzonder in verband met het mid koraal, ons bewustzijn te rescue-en zodat we ons meer bewust zijn in alles wat we doen, en aanwezig of mindful zijn in al onze handelingen. Er is een onderling verband tussen de doelstelling van RaguŽl en van Meester Lady Portia.

RaguŽl gaat over rechtvaardigheid en harmonie, vooral bij menselijke interacties. Als we ongevraagd advies of meningen geven kan dat storend zijn voor anderen, en hier ondersteunt RaguŽl ons om te wachten tot ons iets gevraagd wordt, in feite om een basisprincipe van Aura-Soma, met name ďniet-intrusief zijnĒ, te beoefenen. RaguŽl biedt niet-oordelende bewustwording om anderen de ruimte te geven om hun eigen inzichten of waarheden te vormen in plaats van hen iets op te leggen.

Ik voel dat dit in deze tijd bepaald belangrijk is. Er wordt vaak advies gegeven wanneer daar niet om gevraagd is, en dat is weinig nuttig. Het wordt vaak gedaan in de naam van zorgzaamheid of liefde, maar het heeft een omgekeerd effect. RaguŽl kan ons helpen om daadwerkelijk niet-intrusief zijn te beoefenen, om een ondersteunende ruimte te bieden waarin mensen waarmee we verbonden zijn hun eigen waarheid kunnen vinden, of tot hun eigen inzichten kunnen komen.

Een van de redenen waarom RaguŽl een zaadje van verandering in het Aura-Soma systeem draagt, is omdat deze Aartsengel ons helpt om opnieuw naar harmonie terug te keren, naar onze fundamentele waarden of principes. Als we oordelen achterwege laten en gewoonweg bewustwording cultiveren, is het mogelijk om beter te zien, om meer helderheid te krijgen. Dit is een deel van wat RaguŽl ons in deze tijd biedt.

Toen Enoch de sterfelijke wereld bezocht, was het RaguŽl die hem tussen de werelden vervoerde. Als de vriend van God doet Aartsengel RaguŽl ons er aan denken dat we dringend moeten her-inneren.

Als we beginnen vergeten herinnert RaguŽl ons er aan alert en mindful te zijn, en aandacht te schenken aan wat er aan het gebeuren is of wat we nu aan het doen zijn.

In Liefde, zoals altijd

mike

Mike

 

 

b113

Aartsengel CassiŽl

B113 - Smaragdgroen/mid olijf

Geboren om 08:00 BST op 5 september 2015

Aartsengel CassiŽl
B113 - Smaragdgroen/mid olijf
Geboren om 08:00 BST op 5 september 2015
Aartsengel CassiŽl wordt geassocieerd met Saturnus. CassiŽl regeert de Sabbath of de rustdag, de reflectiepauze in onze week. De combinatie smaragdgroen/mid olijf rondt de reis van de zonnevlecht naar het hart af. Het biedt ons de kans om de overgang te maken naar dat nieuwe niveau van hoop naarmate we de ontgoochelingen van het verleden loslaten. De wrok en de bitterheid getransformeerd, niet tot wishful thinking maar tot een nieuw besef van hoop.
CassiŽl wordt vaak gezien als de Bewaker, wat we vanuit Aura-Soma standpunt zouden kunnen beschouwen als dezelfde energie die we terugvinden in koraal of licht koraal. In zekere zin aanschouwt CassiŽl eerder dan actief te zijn of tussen te komen in de omstandigheid van het menselijk bestaan, tenzij hij daartoe geroepen wordt. In Kabbalistische teksten staat duidelijk beschreven dat CassiŽl niet mag tussenkomen op ons menselijke domein.
Wat vanuit Aura-Soma perspectief echt belangrijk is, is dat we ondersteuning nodig hebben, vooral in deze tijd, zodat de waarheid die in ons hart ligt zich kan verbinden met het toeschouwen, het Ďniet wetení. Dit lijkt misschien een heel gecompliceerde uitspraak, maar het is in feite heel eenvoudig. Weten dat Ďwe niet wetení is fundamenteel. Het is iets dat door dankbaarheid, door een gevoel van leegte, de deur opent tot een diep gevoel van iets dat voorbij het geliefde, de bron van liefde in het bestaan, ligt. Op dit punt in de tijd vertegenwoordigt CassiŽl iets van deze energie, hoe we zouden kunnen omgaan met deze energie voor onszelf via een her-evaluatie van de ĎIK BENí.
Een nieuw perspectief van spiritueel zelfvertrouwen is geboren.
CassiŽl is eveneens een Aartsengel die verbonden is met de diepe niveaus van het cellulair geheugen, vooral het cellulair geheugen rond de matrix of de constructies die de patronen van spanning zijn welke de modificatie van het hart hebben teweeg gebracht. Als we ons CassiŽl kunnen voorstellen als een liefde Ďvoorbij alle begripí, een liefde die absoluut geen grenzen heeft (grenzeloos), dan kan CassiŽl ons helpen om onze hartepijn, ons gevoel van verraad of ontgoocheling los te laten.
In de Kabbalistische en Joods-Christelijke tradities is vaak met Aartsengel CassiŽl gewerkt, en werd hij vaak aangeroepen. Hij/zij is een Aartsengel die in alle teksten zonder attribuut wordt beschreven. Er wordt gezegd dat CassiŽl een solitaire Aartsengel is die normaal gesproken niet geassocieerd is met andere Aartsengelen. Eenzame en melancholische CassiŽl stort tranen van ontspanning, en door de diepe droefheid brengt hij/zij een nieuw gevoel van ruimte en plaats. De duif neemt alles mee wat ons in de arena van het leven bezwaart. Naarmate de richting duidelijker wordt, worden onze moeilijkheden getransformeerd door de intensiteit van de liefde.
Als we dichter bij de waarheid van het hart komen, is een deel van de functionaliteit van CassiŽl een gevoel van diepe eenzaamheid en alleen zijn dat, vanuit het Engels bekeken, gelijk staat aan Ďal(l)-ťťn-heidí. Dit is een deel van de energie van deze combinatie. De eenmaking, het nieuwe spirituele sleutelbegrip, een gevoel van eenheid voorbij traditie of vorm.
We kunnen CassiŽl ook zien als een Aarstengel van Vuur, een zuiverend vuur, een vuur zoals de oorspronkelijke schepping. Hier wil ik vermelden dat er een gevoel is van een nieuw begin in Aura-Soma, dezelfde impuls als bij de aanvang. Een opnieuw weerklinken van de Do van het octaaf waarmee Aura-Soma begon, het her-installeren van het nieuwe begin in het Aura-Soma systeem. Dit gaat gepaard met veelvuldige synchroniciteiten, te veel om er hier op in te gaan, maar het volstaat om nu te zeggen dat deze Aartsengel hier is om ons te ondersteunen in het her-installeren van de originele impuls die Aura-Soma heeft doen ontstaan; wat aan Vicky Wall gegeven was, wat via haar werd geÔnspireerd in dat eerste weerklinken van de Do, meer dan dertig jaar geleden. Dat klinkt opnieuw op een ander niveau met de inspiratie die CassiŽl brengt.
Het is ook belangrijk om te vermelden dat CassiŽl evenwicht kan brengen in de relatie tussen onze innerlijke mannelijke/vrouwelijke aspecten, het licht en het donker. De wijsheid en de gelukzaligheid die in de diepere niveaus van ons wezen liggen.
CassiŽl is ook op heel wat afbeeldingen te zien als een koning die op een draak rijdt, en ook als een figuur die lijkt op de Heremiet op de Tarotkaart. Daarbij is het interessant dat deze Aartsengel geboren wordt in Maagd. Hij is verbonden met de Aartsengel Sandalfon. CassiŽl wordt, net zoals Sandalfon, in het proces van de kinderen die komen en gaan in deze wereld, vaak gezien wordt als een engel van tranen.
Zaterdag is zijn dag van de week, en net zoals we Anubis zien als de bewaker tussen deze wereld en de volgende wereld, kunnen we aannemen dat CassiŽl deze rol deelt. Hierbij komt een interessante referentie naar voor, namelijk dat hij de heerser is van de Zevende Hemel, de Heiligste van de Hemelen, die de Troon van de Heerlijkheid, die begeleid wordt door de andere zeven planetaire Aartsengelen, huisvest. Het tijdperk van Saturnus, van oude en diepe wijsheid, tot het moment waarop Saturnus te dicht bij de zon kwam. De ringen die zich vormden bij de snelle gasvormige verdamping die plaatsvond als de ijskappen in een versneld tempo smolten.
Zijn werk heeft te maken met karma om ons doorheen de condensatie te helpen van de karmische lessen die plaatsvinden, en ook met landbouw, om ons te helpen alles te ontplooien wat de nieuwe landbouwtechnieken impliciet nodig hebben tegenover het wezen van de aarde.
Zijn werk hangt ook samen met meditatie, alsook met ons helpen de relatie tussen tijd en dood te begrijpen.
Een bepaald deel van het sleutelbegrip, namelijk spiritueel zelfvertrouwen, een gevoel van vertrouwen dat ontstaat door het begrijpen van de ware aard van eigenwaarde, heeft te maken met CassiŽl. Toen ik in het begin van dit stuk sprak over het gevoel van ĎIk weet nietí, eerder dan ik weet het wel, dan lijkt dat bijna tegenovergesteld of paradoxaal aan het spreken over spiritueel zelfvertrouwen. Misschien is ergens weten dat Ďwe niet wetení een besef van vertrouwen in onze ster, vertrouwen hebben in onze essentie en hoe die samenhangt met de opening naar het hart via olijf. Dit wordt in feite een deel van de inzichten die CassiŽl ons brengt op dit punt in de tijd.
In het Aura-Soma systeem denken we bij fles 10, groen op groen, aan karma: je zal oogsten wat je zaait. We kunnen dat beschouwen als dat wat we nu ervaren als een consequentie van onze handelingen in het verleden. Wat we nu doen zal de consequenties scheppen voor wie we gaan worden. Het is ook belangrijk dat we waarheid beschouwen als iets dat vreugde en feest brengt. Een deel van CassiŽl als een wachter is om geen mening te hebben in de zin van een oordeel, maar meer om verrukt te zijn in dat wat ziet wat er te zien is. De scenarioís die in de geest verschijnen krijgen ruimte om de blauwe hemel die er in verborgen ligt te onthullen.
Het dier dat met CassiŽl geassocieerd wordt, is de kraai of de raaf, die in de traditie van de druÔden nauw verbonden zijn met de Christusenergie, naast vele andere invloeden.
CassiŽl heerst ook over de ouderlingen, in verband met testamenten en met de dood. De bloem die meest met CassiŽl geassocieerd wordt, is de witte lelie, maar ook het viooltje, Vickyís favoriete bloem.
Ik denk dat het energetisch behoorlijk ongewoon zal zijn, vanwege de bijzondere combinatie van stenen die naar voor kwamen in de spagyrische tincturen. Turkoois en obsidiaan samen is verrassend, een heel interessante combinatie, alsook diamant en onyx. Saffier is een andere steen die heel belangrijk is in verband met CassiŽl, vooral licht of mid blauwe saffier. Het is een energie die de Aartsengel verbindt met andere kwaliteiten die anders verborgen zijn. Het is een steen die echt kan helpen om een gevoel van overvloed te geven, het loslaten van ons gevoel van gemis of van wat de patronen in stand houdt in plaats van onszelf de mogelijkheid op een overvloedig leven te ontzeggen.
CassiŽl brengt ons ook de mogelijkheid om dieper in meditatie te gaan, naar het ophelderen van de karmische patronen, naar een meer verlichte kijk om ons te helpen onze werkelijke spirituele intensiteit te verwezenlijken.
CassiŽl kan helpen om helderziendheid te manifesteren. Als we denken aan de kleuren smaragdgroen en olijf, dan brengen we die niet dadelijk in verband met de kwaliteit van helder zien, maar denk in termen van onze inzichten in een panoramisch bewustzijn, in staat zijn dingen te zien voorbij de grenzen van onze eigen positie. De helderziendheid en het bewustzijn waardoor we in staat zijn om onszelf in de plaats van iemand anders te stellen, is de helderheid die CassiŽl brengt. Het helpt iemand om werkelijk in contact te komen met de diepere intuÔtie.
We kunnen deze Aartsengel niet alleen bekijken in termen van de Gematigdheid (113 = 14), maar ook in het bijzonder in verband met de manier waarop CassiŽl ons kan ondersteunen om onze waarheid uit te drukken, zowel op individuele basis als in een publieke context, via de expressie van de innerlijke wijsheid die de kwaliteit van de analytische geest in evenwicht brengt met de hogere intuÔtie. Ondersteuning om zich sereen uit te drukken met integriteit, om rustig uit te drukken wat op een dieper niveau van de innerlijke wijsheid zit.
We zien smaragdgroen en mid olijf niet bepaald als doeltreffend op de keelchakra, maar deze bepaalde combinatie zal zeer goed helpen bij het opruimen van de blokkades en de obstakels rond onze vaardigheid om helder te spreken, en om onze innerlijke waarheid uit te drukken.
CassiŽl moedigt ons aan om afzondering op te zoeken zodat we in contact zouden kunnen komen met de diepste niveaus van meditatieve ervaring. Stilte vinden in de afzondering van geest is de manier waarop we karmische patronen kunnen loslaten.
CassiŽl is een Aartsengel die gezondheid brengt, en die ons helpt om in contact te komen met een schoonheid die ontstaat vanuit de innerlijke essentie, de diepere kern in onszelf. Als we denken aan de manier waarop schoonheid een uitdrukking is van innerlijke intentie en attitude, kan CassiŽl ons eveneens helpen om daarmee in contact te komen. We kunnen onze patronen uit het verleden rond onze standpunten tegenover gemis, die verhinderen dat de schoonheid van de ziel gerealiseerd wordt of ontstaat, achter ons laten. CassiŽl brengt ons een nieuw besef van waarheid en nieuwsgierigheid naar de overvloed die het leven te bieden heeft.
In een van de vorige paragrafen wordt aan CassiŽl gerefereerd als de Heremiet in de Tarot, astrologisch geassocieerd met Maagd. De kaart Gematigdheid in heel wat Tarot afbeeldingen, is nauwer verwant aan een ander aspect van CassiŽl, die eveneens gekend als de Engel van de Gematigdheid. De Engel van de Gematigdheid wordt vaak afgebeeld met ťťn voet in het water en ťťn voet op het land, symbool voor het bewuste en het onderbewuste aspect die een deel zijn van het inzicht in CassiŽl. Dat geeft een idee over het alchemistisch proces, het overgieten van de gouden vloeistof van de ene kelk in de andere.
CassiŽl is ook gekend als de Engel van Sereniteit.
Een ander attribuut van CassiŽl is dat hij/zij ons mogelijk maakt om meer onafhankelijk te worden in termen van de manier waarop we ons identificeren met de krachten van het wassen en het afnemen van de maan, in plaats van daaraan onderworpen te zijn.
CassiŽl ondersteunt ons bij het volgen van onze innerlijke waarheid die ons helpt om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn, wat ons vooral helpt bij het vinden van onze weg naar het punt waar we ons kunnen verbinden met het Goddelijke, de juiste plaats op aarde om te doen wat we moeten doen om verbinding te krijgen met het Goddelijke plan, waarmee we akkoord gingen voor we hier kwamen.
CassiŽl heeft ook een reputatie van behulpzaam te zijn voor hen met Ďangst voor waterí, zij die niet van water houden. CassiŽl is dienstvaardig voor scheepvaart en bij zeereizen. Het is vreemd hoe sommige van deze attributen werken, vooral wanneer we in acht nemen dat we voor zeven tienden uit water bestaan. En wat vrezen we dat ons weerhoudt om onze eigen waarheid te realiseren
In Liefde, zoals altijd

Aartsengel CassiŽl wordt geassocieerd met Saturnus. CassiŽl regeert de Sabbath of de rustdag, de reflectiepauze in onze week. De combinatie smaragdgroen/mid olijf rondt de reis van de zonnevlecht naar het hart af. Het biedt ons de kans om de overgang te maken naar dat nieuwe niveau van hoop naarmate we de ontgoochelingen van het verleden loslaten. De wrok en de bitterheid getransformeerd, niet tot wishful thinking maar tot een nieuw besef van hoop.

CassiŽl wordt vaak gezien als de Bewaker, wat we vanuit Aura-Soma standpunt zouden kunnen beschouwen als dezelfde energie die we terugvinden in koraal of licht koraal. In zekere zin aanschouwt CassiŽl eerder dan actief te zijn of tussen te komen in de omstandigheid van het menselijk bestaan, tenzij hij daartoe geroepen wordt. In Kabbalistische teksten staat duidelijk beschreven dat CassiŽl niet mag tussenkomen op ons menselijke domein.

Wat vanuit Aura-Soma perspectief echt belangrijk is, is dat we ondersteuning nodig hebben, vooral in deze tijd, zodat de waarheid die in ons hart ligt zich kan verbinden met het toeschouwen, het Ďniet wetení. Dit lijkt misschien een heel gecompliceerde uitspraak, maar het is in feite heel eenvoudig. Weten dat Ďwe niet wetení is fundamenteel. Het is iets dat door dankbaarheid, door een gevoel van leegte, de deur opent tot een diep gevoel van iets dat voorbij het geliefde, de bron van liefde in het bestaan, ligt. Op dit punt in de tijd vertegenwoordigt CassiŽl iets van deze energie, hoe we zouden kunnen omgaan met deze energie voor onszelf via een her-evaluatie van de ĎIK BENí.

Een nieuw perspectief van spiritueel zelfvertrouwen is geboren.

CassiŽl is eveneens een Aartsengel die verbonden is met de diepe niveaus van het cellulair geheugen, vooral het cellulair geheugen rond de matrix of de constructies die de patronen van spanning zijn welke de modificatie van het hart hebben teweeg gebracht. Als we ons CassiŽl kunnen voorstellen als een liefde Ďvoorbij alle begripí, een liefde die absoluut geen grenzen heeft (grenzeloos), dan kan CassiŽl ons helpen om onze hartepijn, ons gevoel van verraad of ontgoocheling los te laten.

In de Kabbalistische en Joods-Christelijke tradities is vaak met Aartsengel CassiŽl gewerkt, en werd hij vaak aangeroepen. Hij/zij is een Aartsengel die in alle teksten zonder attribuut wordt beschreven. Er wordt gezegd dat CassiŽl een solitaire Aartsengel is die normaal gesproken niet geassocieerd is met andere Aartsengelen. Eenzame en melancholische CassiŽl stort tranen van ontspanning, en door de diepe droefheid brengt hij/zij een nieuw gevoel van ruimte en plaats. De duif neemt alles mee wat ons in de arena van het leven bezwaart. Naarmate de richting duidelijker wordt, worden onze moeilijkheden getransformeerd door de intensiteit van de liefde.

Als we dichter bij de waarheid van het hart komen, is een deel van de functionaliteit van CassiŽl een gevoel van diepe eenzaamheid en alleen zijn dat, vanuit het Engels bekeken, gelijk staat aan Ďal(l)-ťťn-heidí. Dit is een deel van de energie van deze combinatie. De eenmaking, het nieuwe spirituele sleutelbegrip, een gevoel van eenheid voorbij traditie of vorm.

We kunnen CassiŽl ook zien als een Aarstengel van Vuur, een zuiverend vuur, een vuur zoals de oorspronkelijke schepping. Hier wil ik vermelden dat er een gevoel is van een nieuw begin in Aura-Soma, dezelfde impuls als bij de aanvang. Een opnieuw weerklinken van de Do van het octaaf waarmee Aura-Soma begon, het her-installeren van het nieuwe begin in het Aura-Soma systeem. Dit gaat gepaard met veelvuldige synchroniciteiten, te veel om er hier op in te gaan, maar het volstaat om nu te zeggen dat deze Aartsengel hier is om ons te ondersteunen in het her-installeren van de originele impuls die Aura-Soma heeft doen ontstaan; wat aan Vicky Wall gegeven was, wat via haar werd geÔnspireerd in dat eerste weerklinken van de Do, meer dan dertig jaar geleden. Dat klinkt opnieuw op een ander niveau met de inspiratie die CassiŽl brengt.

Het is ook belangrijk om te vermelden dat CassiŽl evenwicht kan brengen in de relatie tussen onze innerlijke mannelijke/vrouwelijke aspecten, het licht en het donker. De wijsheid en de gelukzaligheid die in de diepere niveaus van ons wezen liggen.

CassiŽl is ook op heel wat afbeeldingen te zien als een koning die op een draak rijdt, en ook als een figuur die lijkt op de Heremiet op de Tarotkaart. Daarbij is het interessant dat deze Aartsengel geboren wordt in Maagd. Hij is verbonden met de Aartsengel Sandalfon. CassiŽl wordt, net zoals Sandalfon, in het proces van de kinderen die komen en gaan in deze wereld, vaak gezien wordt als een engel van tranen.

Zaterdag is zijn dag van de week, en net zoals we Anubis zien als de bewaker tussen deze wereld en de volgende wereld, kunnen we aannemen dat CassiŽl deze rol deelt. Hierbij komt een interessante referentie naar voor, namelijk dat hij de heerser is van de Zevende Hemel, de Heiligste van de Hemelen, die de Troon van de Heerlijkheid, die begeleid wordt door de andere zeven planetaire Aartsengelen, huisvest. Het tijdperk van Saturnus, van oude en diepe wijsheid, tot het moment waarop Saturnus te dicht bij de zon kwam. De ringen die zich vormden bij de snelle gasvormige verdamping die plaatsvond als de ijskappen in een versneld tempo smolten.

Zijn werk heeft te maken met karma om ons doorheen de condensatie te helpen van de karmische lessen die plaatsvinden, en ook met landbouw, om ons te helpen alles te ontplooien wat de nieuwe landbouwtechnieken impliciet nodig hebben tegenover het wezen van de aarde.

Zijn werk hangt ook samen met meditatie, alsook met ons helpen de relatie tussen tijd en dood te begrijpen.

Een bepaald deel van het sleutelbegrip, namelijk spiritueel zelfvertrouwen, een gevoel van vertrouwen dat ontstaat door het begrijpen van de ware aard van eigenwaarde, heeft te maken met CassiŽl. Toen ik in het begin van dit stuk sprak over het gevoel van ĎIk weet nietí, eerder dan ik weet het wel, dan lijkt dat bijna tegenovergesteld of paradoxaal aan het spreken over spiritueel zelfvertrouwen. Misschien is ergens weten dat Ďwe niet wetení een besef van vertrouwen in onze ster, vertrouwen hebben in onze essentie en hoe die samenhangt met de opening naar het hart via olijf. Dit wordt in feite een deel van de inzichten die CassiŽl ons brengt op dit punt in de tijd.

In het Aura-Soma systeem denken we bij fles 10, groen op groen, aan karma: je zal oogsten wat je zaait. We kunnen dat beschouwen als dat wat we nu ervaren als een consequentie van onze handelingen in het verleden. Wat we nu doen zal de consequenties scheppen voor wie we gaan worden. Het is ook belangrijk dat we waarheid beschouwen als iets dat vreugde en feest brengt. Een deel van CassiŽl als een wachter is om geen mening te hebben in de zin van een oordeel, maar meer om verrukt te zijn in dat wat ziet wat er te zien is. De scenarioís die in de geest verschijnen krijgen ruimte om de blauwe hemel die er in verborgen ligt te onthullen.

Het dier dat met CassiŽl geassocieerd wordt, is de kraai of de raaf, die in de traditie van de druÔden nauw verbonden zijn met de Christusenergie, naast vele andere invloeden.

CassiŽl heerst ook over de ouderlingen, in verband met testamenten en met de dood. De bloem die meest met CassiŽl geassocieerd wordt, is de witte lelie, maar ook het viooltje, Vickyís favoriete bloem.

Ik denk dat het energetisch behoorlijk ongewoon zal zijn, vanwege de bijzondere combinatie van stenen die naar voor kwamen in de spagyrische tincturen. Turkoois en obsidiaan samen is verrassend, een heel interessante combinatie, alsook diamant en onyx. Saffier is een andere steen die heel belangrijk is in verband met CassiŽl, vooral licht of mid blauwe saffier. Het is een energie die de Aartsengel verbindt met andere kwaliteiten die anders verborgen zijn. Het is een steen die echt kan helpen om een gevoel van overvloed te geven, het loslaten van ons gevoel van gemis of van wat de patronen in stand houdt in plaats van onszelf de mogelijkheid op een overvloedig leven te ontzeggen.

CassiŽl brengt ons ook de mogelijkheid om dieper in meditatie te gaan, naar het ophelderen van de karmische patronen, naar een meer verlichte kijk om ons te helpen onze werkelijke spirituele intensiteit te verwezenlijken.

CassiŽl kan helpen om helderziendheid te manifesteren. Als we denken aan de kleuren smaragdgroen en olijf, dan brengen we die niet dadelijk in verband met de kwaliteit van helder zien, maar denk in termen van onze inzichten in een panoramisch bewustzijn, in staat zijn dingen te zien voorbij de grenzen van onze eigen positie. De helderziendheid en het bewustzijn waardoor we in staat zijn om onszelf in de plaats van iemand anders te stellen, is de helderheid die CassiŽl brengt. Het helpt iemand om werkelijk in contact te komen met de diepere intuÔtie.

We kunnen deze Aartsengel niet alleen bekijken in termen van de Gematigdheid (113 = 14), maar ook in het bijzonder in verband met de manier waarop CassiŽl ons kan ondersteunen om onze waarheid uit te drukken, zowel op individuele basis als in een publieke context, via de expressie van de innerlijke wijsheid die de kwaliteit van de analytische geest in evenwicht brengt met de hogere intuÔtie. Ondersteuning om zich sereen uit te drukken met integriteit, om rustig uit te drukken wat op een dieper niveau van de innerlijke wijsheid zit.

We zien smaragdgroen en mid olijf niet bepaald als doeltreffend op de keelchakra, maar deze bepaalde combinatie zal zeer goed helpen bij het opruimen van de blokkades en de obstakels rond onze vaardigheid om helder te spreken, en om onze innerlijke waarheid uit te drukken.

CassiŽl moedigt ons aan om afzondering op te zoeken zodat we in contact zouden kunnen komen met de diepste niveaus van meditatieve ervaring. Stilte vinden in de afzondering van geest is de manier waarop we karmische patronen kunnen loslaten.

CassiŽl is een Aartsengel die gezondheid brengt, en die ons helpt om in contact te komen met een schoonheid die ontstaat vanuit de innerlijke essentie, de diepere kern in onszelf. Als we denken aan de manier waarop schoonheid een uitdrukking is van innerlijke intentie en attitude, kan CassiŽl ons eveneens helpen om daarmee in contact te komen. We kunnen onze patronen uit het verleden rond onze standpunten tegenover gemis, die verhinderen dat de schoonheid van de ziel gerealiseerd wordt of ontstaat, achter ons laten. CassiŽl brengt ons een nieuw besef van waarheid en nieuwsgierigheid naar de overvloed die het leven te bieden heeft.

In een van de vorige paragrafen wordt aan CassiŽl gerefereerd als de Heremiet in de Tarot, astrologisch geassocieerd met Maagd. De kaart Gematigdheid in heel wat Tarot afbeeldingen, is nauwer verwant aan een ander aspect van CassiŽl, die eveneens gekend als de Engel van de Gematigdheid. De Engel van de Gematigdheid wordt vaak afgebeeld met ťťn voet in het water en ťťn voet op het land, symbool voor het bewuste en het onderbewuste aspect die een deel zijn van het inzicht in CassiŽl. Dat geeft een idee over het alchemistisch proces, het overgieten van de gouden vloeistof van de ene kelk in de andere.

CassiŽl is ook gekend als de Engel van Sereniteit.

Een ander attribuut van CassiŽl is dat hij/zij ons mogelijk maakt om meer onafhankelijk te worden in termen van de manier waarop we ons identificeren met de krachten van het wassen en het afnemen van de maan, in plaats van daaraan onderworpen te zijn.

CassiŽl ondersteunt ons bij het volgen van onze innerlijke waarheid die ons helpt om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn, wat ons vooral helpt bij het vinden van onze weg naar het punt waar we ons kunnen verbinden met het Goddelijke, de juiste plaats op aarde om te doen wat we moeten doen om verbinding te krijgen met het Goddelijke plan, waarmee we akkoord gingen voor we hier kwamen.

CassiŽl heeft ook een reputatie van behulpzaam te zijn voor hen met Ďangst voor waterí, zij die niet van water houden. CassiŽl is dienstvaardig voor scheepvaart en bij zeereizen. Het is vreemd hoe sommige van deze attributen werken, vooral wanneer we in acht nemen dat we voor zeven tienden uit water bestaan. En wat vrezen we dat ons weerhoudt om onze eigen waarheid te realiseren

In Liefde, zoals altijd

mike

Mike

 
Pagina 1 van 5